Anekdotas #55 0

Laidotuvėse kunigas sako kalbą - visaip giria velionį, pasakoja, koks tas buvo geras, rūpestingas, kaip mylėjo žmoną ir vaikus... Staiga našlė neištveria ir sušunka:
- Palaukite, gal mes čia visai ne tą žmogų laidojame?!