Anekdotas #77 0

- Žinai, mano šuo visiškas tinginys:
- Ką tu sakai! O ką jis daro?
- Anksčiau prieš pasivaikščiojimą jis atvilkdavo man pavadėlį, o dabar - automobilio raktelius.


Anekdotas #123 0

Vieną kartą medkirtys kirto medį netoli upelio ir įkrito kirvis į ją. Medkirtys pravirko iš nuoskaudos, bet čia jam pasirodė Dievas ir paklausė:
- Ko gi tu verki?
- Kaip gi man neverkt, jei aš netyčia nuskandinau savo kirvį upelyje. Ir dabar nebegalėsiu uždirbt savo šeimos išlaikymui.
Tada Dievas ištraukė iš upelio auksinį kirvuką ir paklausė:
- Ar tai tavo kirvis?
- Ne, tai ne mano kirvis, - atsakė medkirtys.
Dievas ištraukė iš upelio sidabrinį kirvį ir paklausė:
- Galbūt šitas kirvis tavo?
- Ne, tai taip pat ne mano kirvis, - atsake medkirtys.
Galų gale Dievas ištraukė iš upelio geležinį kirvį.
- Taip, čia mano kirvis, - apsidžiaugė medkirtys.
- Aš matau, kad tu doras žmogus ir vykdai mano įsakymus, - pasakė
Dievas, - imk sau dovanų visus tris kirvius.
Ir pradėjo medkirtys gyvent pasiturinčiai, bet čia, nelaimei į upelį įkrito jo žmona. Jis vėl graudžiai pravirko. Ir vėl atsiranda Dievas ir klausia:
- Ko tu verki?
- Kaip gi man neverkt, juk į upelį įkrito mano žmona.
Tada Dievas išgriebė iš upelio Jenifer Lopez ir klausia:
- Tai tavo žmona?
- Taip, tai mano žmona, džiugiai atsake medkirtys.
Dievas užpyko:
- Tu meluoji man, ar ne taip?
- Matai, Dieve, - atsakė nepasimetęs medkirtys, - čia gavosi nedidelis nesusipratimas... Atsakyčiau, kad tai ne mano žmona. Tada tu ištrauktum iš upelio Katrin Zeta Džons, aš vėl pasakyčiau, kad tai ne mano žmona. Tada tu ištrauktum mano žmoną, ir aš pasakyčiau, kad ji yra mano žmona. Tu atiduotum man visas tris... Ir ką aš su jomis visomis daryčiau? Aš negalėčiau jų išmaitint ir mes visi keturi būtumėm labai nelaimingi.


Anekdotas #75 0

Petriukas vyresniajam broliui:
- Paprašyk mamos, kad duotų man pinigų ledams.
- Kodėl aš? Juk ji ir tavo mama.
- Taip, bet tu ilgiau ją pažįsti.


Anekdotas #214 0

Niekada prie draugų negirkite savo vyro. Vyrams tai sukelia pavydą, o moterims atsiranda noras tuo įsitikinti.


Anekdotas #154 0

Šokiai. Šoka vaikinas ir mergina. Vaikinas dar jaunas, nepatyręs... Na jis ir galvoja, kad reiktų kokį nors komplimentą merginai pasakyti, tik, kad va bėda... nežino kokį, pasibaigus šokiui jis prabyla:
- Žinai, tu, kaip tokia apkūni moteris, labai mažai prakaituoji...


Anekdotas #272 0

- Kur dirbi?
- Medicinos akademijoje.
- O tiksliau?
- Genetikos katedroje.
- O dar tiksliau?
- Mokslinių eksperimentų skyriuje.
- Na, o ką konkrečiai tu darai?
- Muses bandymams gaudau.


Anekdotas #177 0

Kalbasi du bičiuliai:
- Ką darytum, jei dykumoj sutiktum nuodingą gyvatę?
- Aš ją nušaučiau.
- O jei neturėtum šautuvo?
- Aš ją nudurčiau.
- O jei neturėtum peilio?
- Klausyk, kieno tu pusėje mano ar gyvatės??


Anekdotas #307 0

Atvažiavo pora pailsėti į Ispaniją. Trečios dienos vakare, kol vyras gaivinosi bare, žmona pradingo. Vyras, pakėlęs vėją, iš mačiusiųjų sužinojo, kad žmona nuėjo pas Doną Pedro.
- Koks dar Donas Pedro?!
Jam parodo viešbutį ir pasako numerį. Vyras tyliai įsėlina, žvilgt pro plyšį - tyli muzika, ištaiginga lova, ant lovos guli aukštas, įdegęs ir vyriškas Donas Pedro. Atsiveria dušo durys ir išeina žmona: pablyškusi, plaukai sutaršyti, pilvas nukaręs, krūtys maskatuoja... Vyras galvoja: - Jo majo, kaip nepatogu prieš Doną Pedro...

balkono stiklinimas


Anekdotas #319 0

Ėjo ežiukas per mišką ir jautė, kad nuo pat gimimo yra spygliuotas. Tuo tarpu jo spygliai jautė, kad nuo pat gimimo yra ežiuoti…


Anekdotas #145 0

Vyras atvėdė moteriškę pas gydytoją.
Gydytojas apžiūrėjo ir pasivedes vyrą į šalį sako:
-Jai arba sklerozė, arba honorėja.
-O kaip man sužinoti - kas?
-Važiuosit namo - išmesit iš mašinos. Jei namo grįš - mylėtis nepatarčiau.


Anekdotas #225 0

Stotelėje susitinka du draugai. Vienas klausia:
- Gal jau vedei?
- Dar ne.
- Tai ko lauki?
- Autobuso.


Anekdotas #282 0

Eina Petriukas pas draugą ir staiga susitinka jį gatvėje. Petriukas sako:
- Labas, kur eini?
- Pas tave...
- Kaip gaila. Manęs nėra namuose. Aš išėjau pas tave...


Anekdotas #270 0

Lietuvos vyriausybės reformų vykdymo programa:
1. Padaryti žmones turtingus ir laimingus.
Priedas 1. Žmonių sąrašas pridedamas.
-----
Reklama:
vertimo biuras


Anekdotas #97 0

- Mieloji, tu su niekuo iki manęs nevaikščiojai?
- Žinoma, ne. Visi turėjo automobilius.


Anekdotas #424 0

Gyveno kartą tolimame tolimame iškyšulyje žmogelis, kuris buvo švyturio prižiūrėtojas. Tame švyturyje jis ir gyveno. Vakarais uždegdavo šviesą bokšto viršuje, rytais užgesindavo. Ir štai vieną naktį siaučia baisi audra, žaibuoja, bangos milžiniškos... O tarp tų bangų - mažytis laivelis, o laivelyje - paštininkas. Keikiasi, burnoja baisiausiai. Tarpais vis persižegnoja, kad nenuskęstų. Priplaukia vargais negalais iki to švyturio, išlipa visas permirkęs, sušalęs, leisgyvis. Rankose - laiškas žmogeliui iš švyturio. Po ilgo beldimosi tas pagaliau atidaro duris. Paštininkas jau nebetverdamas rėkia:
- Ožy tu nelaimingas, gyvena čia visokie pasaulio krašte, vos galo negavau tą laišką nešdamas...
Na ir taip kokias 5 minutes. Žmogelis klausia:
- Viską pasakei?
- Viską.
- Tai va, jei dar aiškinsi, tai laikraštį užsiprenumeruosiu.