Anekdotas #123 0

Vieną kartą medkirtys kirto medį netoli upelio ir įkrito kirvis į ją. Medkirtys pravirko iš nuoskaudos, bet čia jam pasirodė Dievas ir paklausė:
- Ko gi tu verki?
- Kaip gi man neverkt, jei aš netyčia nuskandinau savo kirvį upelyje. Ir dabar nebegalėsiu uždirbt savo šeimos išlaikymui.
Tada Dievas ištraukė iš upelio auksinį kirvuką ir paklausė:
- Ar tai tavo kirvis?
- Ne, tai ne mano kirvis, - atsakė medkirtys.
Dievas ištraukė iš upelio sidabrinį kirvį ir paklausė:
- Galbūt šitas kirvis tavo?
- Ne, tai taip pat ne mano kirvis, - atsake medkirtys.
Galų gale Dievas ištraukė iš upelio geležinį kirvį.
- Taip, čia mano kirvis, - apsidžiaugė medkirtys.
- Aš matau, kad tu doras žmogus ir vykdai mano įsakymus, - pasakė
Dievas, - imk sau dovanų visus tris kirvius.
Ir pradėjo medkirtys gyvent pasiturinčiai, bet čia, nelaimei į upelį įkrito jo žmona. Jis vėl graudžiai pravirko. Ir vėl atsiranda Dievas ir klausia:
- Ko tu verki?
- Kaip gi man neverkt, juk į upelį įkrito mano žmona.
Tada Dievas išgriebė iš upelio Jenifer Lopez ir klausia:
- Tai tavo žmona?
- Taip, tai mano žmona, džiugiai atsake medkirtys.
Dievas užpyko:
- Tu meluoji man, ar ne taip?
- Matai, Dieve, - atsakė nepasimetęs medkirtys, - čia gavosi nedidelis nesusipratimas... Atsakyčiau, kad tai ne mano žmona. Tada tu ištrauktum iš upelio Katrin Zeta Džons, aš vėl pasakyčiau, kad tai ne mano žmona. Tada tu ištrauktum mano žmoną, ir aš pasakyčiau, kad ji yra mano žmona. Tu atiduotum man visas tris... Ir ką aš su jomis visomis daryčiau? Aš negalėčiau jų išmaitint ir mes visi keturi būtumėm labai nelaimingi.


Anekdotas #408 0

Blondinių parduotuvė. Užrašas ant drabužio etiketės:
- Ant drabužio negalima pilti šalto vandens. Visgi jei taip nutiko, ant tos vietos užpilkite karšto vandens, kuris viską išdžiovins.


Anekdotas #401 0

Valgo suvalkietis obuolių sėklas. Prieina žemaitis ir klausia:
– Kodėl valgai šias sėklas?
Suvalkietis sako:
– Kad protingas būčiau.
Žemaitis prašo:
– Duok ir man vieną.
Suvalkietis jam atsako:
– Duok tris litus – tai gausi.
Užsimoka žemaitis tris litus, suvalgo sėklą, pagalvoja ir sako:
– Tai kvailas aš. Kiek už tris litus būčiau obuolių nusipirkęs.
– Na matai, tik vieną sėklą suvalgei, o jau protingesnis pasidarei.


Anekdotas #92 0

Įeina žmona į kambarį, žiūri - vyras ant svarstyklių stovi ir bando pilvą įtraukti.
- Nemanau, kad tau tai padės...
- Aišku, padės, o kaip kitaip skaičius pamatysiu?


Anekdotas #303 0

Paskambina man į duris, atidariau, o ten stovi vyriškis:
- Ar tavo tėvai namie? - klausia vyriškis.
- Ne - atsakau aš jam.
Jis nusitempė mane į svetainę ir išprievartavo. Bet liko vienas klausimas:
- Ko jis norėjo iš mano tėvų?


Anekdotas #138 0

Anglas - turi žmoną ir meilužę. Myli žmoną.
Prancūzas - turi žmoną ir meilužę. Myli meilužę.
Žydas - turi žmoną ir meilužę. Myli mamą.
Rusas - turi žmoną ir meilužę. Mėgsta išgert


Anekdotas #380 0

- Petriuk, kuom tu norėtum būti užaugęs? - klausia mama.
- Kalėdų seneliu.
- Kodėl?
- Visą savaitę vaikštai po svečius, juokauji, geri degtinę, valgai baltą mišrainę, o vakare gali dar ir su Snieguole...
- Iš kur tu ištraukei tokias nesąmones?
- Girdėjau, kaip tėtis kaimynui pasakojo.


Anekdotas #146 0

Vyksta tarptautinės šaudymo iš lanko varžybos. Pirmas išeina šveicaras su lanku, pasikviečia vieną žmogelį iš minios, duoda jam obuolį, liepia nueiti už šimto metrų ir užsidėti obuolį ant galvos. Žmogelis nueina, atsistoja kaip liepta, šveicaras šauna iš lanko ir tiesiai į obuolį. Minia žiūrovų patenkinta ploja, o šveicaras išdidžiai:
- I am Wilhelm Tell!
Anglo eilė. Liepia žmogeliui su obuoliu atsistoti už 200 metrų, šauna ir vėl tiesiai į obuolį. Minia džiūgauja, o anglas šaltai:
- I am Robin Hood!
Tada išeina gruzinas - pasistato žmogelį su obuoliu už dešimt metrų nuo jo, ilgai taikosi, šauna ir tiesiai žmogeliui į pilvą. Žmogelis griūna, sveikas obuolys nukritęs nurieda, minia aikteli, atsisuka į gruziną, o tas kaltai šypsodamasis rankas skėsteli:
- I am sorry…


Anekdotas #18 0

Pokalbis dirbtuvėse:
- Ką čia per dėžę kali?
- Inkilą!
- Koks čia inkilas be skylės? Kaip paukštis į vidų pateks?!
- A tai, kad jis jau viduj...


Anekdotas #83 0

Sūnus klausia tėvo:
- Ar daug reikia pinigų vestuvėms?
Tėvas pamastęs atsako:
- Oi, nežinau, sūnau, aš lig šiol už jas moku...


Reklama

-----------------------------------
Namo apdaila


Anekdotas #267 0

Sausio pirmoji. Parduotuvėje:
- Sakykite, duona pas jus šviežia?
- Ne, pernykštė


Anekdotas #209 0

Skelbimas tualete: "Prašome laikraščių į unitazą nemesti!" Žemiau - prierašas: "Mikrobai skaityti nemoka."


Anekdotas #94 0

- Brangusis, kur tu?
- Aš medžioklėj.
- O kas ten taip garsiai kvėpuoja?
- Meška.


Anekdotas #218 0

Gydytojas susirūpinęs aiškina pacientui:
- Privalote liautis gerti. Jūsų paskutinis kraujo mėginys išgaravo dar prieš man jį ištiriant!