Anekdotas #215 0

Anūkas prašo senelio:
- Seneli! Papasakok, kaip tu per karą partizanavai.
- Vadinasi, sėdžiu aš krūmuose...
- Fašistų traukinio lauki?
- Na, anūkėli, vienas kitam netrukdo...