Anekdotas #144 0

Vairuotojas policininkui:
- O gal visgi paleisite?
policininkas, vartydamas dokumentus:
- Nepriklauso...
- O jūs kitą puslapį atverskite...
- Dabar matau, kad priklauso...


Anekdotas #330 0

Stovi žolės prisirūkęs narkomanas prieš veidrodį ir stebisi:
- Ir ten aš... Ir čia aš...
Tuo metu pasigirsta durų skambutis.
- Kas ten?
- Aš!
- Va, ir ten aš...


Anekdotas #170 0

Ateina žmogus pas gydytoją ir sako:

- Man reikia vaistų - mano namuose pelės žaidžia futbolą.

- Aišku,jums vaidenasi...

Imkite šiuos vaistus ir gerkite kasdien.

- O ar galėčiau šiandien jų negerti?

- O kodėl? - klausia gydytojas.

- Šiandien - finalas...


Anekdotas #165 0

Ateina bobutė į ginklų parduotuvę.
- Ar turit Kalašnikovo automatų?
Pardavėjas atsako:
- Ne, bobut, gaila, bet neturim.
- O revolverių gerų turit?
- Turim, bobut, va prašom.
Padeda pardavėjas jai visą krūvą revolverių. Bobutė varto, čiupinėja, galvoja, po to išsirenka patį didžiausią ir sako:
- Na, šitas turbūt tiks. Parodyk, vaikeli, kaip jį užtaisyti.
Pardavėjas užtaiso revolverį. Bobutė vėl varto, čiupinėja. Pardavėjas neiškentęs klausia:
- Bobut, o kam tau tas revolveris?
- Žinai, vaikeli, tokie laikai, aplink tiek prievartautojų...
- Bobut, na kas gi tave prievartaus? - pradeda juoktis pardavėjas.
O bobutė tik bakst jam užtaisytu revolveriu į krūtinę:
- O kur tu dingsi, vaikeli?...


Anekdotas #354 0

Sveikas miegas ne tik ilgina gyvenimą, bet ir sutrumpina darbo dieną…


Anekdotas #56 0

Dauguma viengungių svajoja apie švelnią ir rūpestingą žmoną. Dauguma vedusiųjų - taip pat...

Reklama
---------------
TVOROS JUMS


Anekdotas #340 0

– Kur buvai? – klausia motina sūnaus.
– Pas kaimynus.
– Ar ne per dažnai ten lankaisi?
– Ne, kaimynė labai apsidžiaugė. Sakė, tik tavęs man ir trūko.


Anekdotas #115 0

Vyras pasakoja draugui:
- Vakar su mergina restorane buvom. Penkis šimtus litų išleidom...
- Gal tu kuoktelėjai?
- Ne, tiesiog ji daugiau pinigų neturėjo...


Anekdotas #253 0

- Mielasis, mano paltas taip susidėvėjo, kad net sagos iš jo išplyšo. Gėda pasirodyti draugėms.
- Nesielvartauk, rytoj nupirksiu.
- Ką, naują paltą?
- Ne, naujas sagas.


Anekdotas #400 0

Ateina toks rūstus žemaitis į parduotuvę ir sako:
- Kapyra.
Pardavėja galvoja - žmogus pasišnekėt nori ir sako:
- Nu, gerai yra.
Žemaitis:
- Kapyra!
- Nu kaip... Normaliai... Gyvenu. Viskas lyg ir tvarkoj.
Žemaitis:
- Kapyra!!!
- Nu gerai yra, gerai!
Žemaitis:
- Rūgšta peina dorne veina!


Anekdotas #63 0

Du džentelmenai vėlai naktį išeina iš baro.
- Iš kur toks keistas kvapas?
- Tai grynas oras!


Anekdotas #358 0

1. Negalvok.
2. Jeigu galvoji – nekalbėk.
3. Jeigu galvoji ir kalbi – nerašyk.
4. Jeigu galvoji, kalbi ir rašai – nepasirašinėk.
5. Jeigu galvoji, kalbi, rašai ir pasirašai – nesistebėk.


Anekdotas #118 0

Motina: "Gal vaiką užmigdyti dainuojant?" Tėvas: "Pradžioje gal pamėgink geruoju".


Anekdotas #46 0

Mažoji Onutė pakelia telefono ragelį ir, įdėmiai išklausiusi kitame laido gale esančio žmogaus klausimą, taria:
- A, tai jūs esate mano tėvelio šefas! O kuris? Asilas? Plikis? Ar dvokiantis paršas?